Latest Clips
Lavakouin Dasnyag (Top Ten)
Thank you for voting
vote image
1
Razmik Amyan - Im Ashxarhn Es
121 Vote
vote image
2
Sofi Mkheyan - Siro Ton
7 Vote
vote image
3
Aram MP3 - Tsirani Tsar
3 Vote
4
Gaby Galoyan - Hayastan
17 Vote
5
REINCARNATION - Hayreniqis Jury
4 Vote
6
Iveta Mukuchyan - Gorani
9 Vote
7
Gaya Arzumanyan - Siro Amar
4 Vote
8
Sirusho ft. Sebu - Vuy Aman
293 Vote
9
Vicken Dishchekenian - Mna Im Mod
9 Vote
10
Hayk Kasparov - De Gna
291 Vote